Rào cản ở 12 xã xây dựng nông thôn mới

Thứ ba - 24/10/2017 04:01 97 0
Toàn tỉnh có 92 xã, trong đó có 15 xã đã được công nhận nông thôn mới. Với 77 xã còn lại hiện đạt bình quân 12,85 tiêu chí/xã và không còn xã nào dưới 5 tiêu chí. Theo đánh giá của UBND tỉnh, phong trào xây dựng nông thôn mới ở Bình Phước có được thuận lợi lớn nhất là có sự đồng thuận cao cùng sự quan tâm đặc biệt của tất cả người dân và hệ thống chính trị. Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất hiện nay là do giá nông sản chủ lực giảm mạnh, từ đó việc vận động nhân dân đóng góp gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, nhiều xã hiện không còn quỹ đất để xây dựng các công trình công cộng và giá vật liệu xây dựng tăng đột biến làm ảnh hưởng đến việc đầu tư làm đường giao thông nông thôn bằng bê tông xi măng…
​​​​​​​Tiến độ xây dựng cơ bản của cụm 3 trường học xã Tân Lợi (Đồng Phú) còn chậm - Ảnh: C.L
​​​​​​​Tiến độ xây dựng cơ bản của cụm 3 trường học xã Tân Lợi (Đồng Phú) còn chậm - Ảnh: C.L

Cụ thể, đối với xã Tiến Thành: Hiện xã này đã đạt 16/19 tiêu chí, còn 3 tiêu chí chưa đạt là: Giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa. Trong đó, khu tái định cư ấp 1 (do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư) hiện chưa được đầu tư đồng bộ về đường nhựa, đường điện, cấp thoát nước..., nên việc thẩm định các tiêu chí nông thôn mới không thể thực hiện. Vướng mắc tiếp theo là do người dân ở ấp 1B vừa phải đóng góp vốn đối ứng làm đường vừa đóng góp vốn đối ứng làm nhà văn hóa nên trong thời gian ngắn sẽ khó khăn.

Đối với xã Phú Riềng hiện đã đạt 14/19 tiêu chí, còn 5 tiêu chí chưa đạt: Giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa; nhà ở, văn hóa. Trong khi đó, quỹ đất quy hoạch cho nghĩa trang, cho điểm thu gom rác thải còn nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, tiêu chí số 17 (Môi trường & An toàn thực phẩm) và Tiêu chí số 19 (An ninh quốc phòng) của xã tiềm ẩn nhiều yếu tố không bền vững. Công tác đấu giá quỹ đất tạo nguồn lực xây dựng nông thôn mới ở xã thực hiện chậm… Tuyến đường nhựa Phú Thuận khó thu do vốn đối ứng, đa số là dân tộc S’tiêng và là hộ nghèo.

Xã Tân Lợi (Đồng Phú) hiện đã đạt 13/19 tiêu chí, còn 6 tiêu chí chưa đạt: Giao thông, điện, trường học, nhà ở, thu nhập, hộ nghèo. Nhưng hiện nay tiến độ xây dựng cơ bản của cụm 3 trường học (mầm non, tiểu học và THCS) Tân Lợi chậm và còn thiếu vốn nên ảnh hưởng đến việc đánh giá tiêu chí vào cuối năm. Xã có diện tích lớn nằm trong đất quy hoạch nên có nhiểu hộ ảnh hưởng đến tiêu chí nhà ở và hộ nghèo.

Xã Tân Phước đã đạt 17/19 tiêu chí, còn 2 tiêu chí chưa đạt là giao thông, trường học. Trong khi đó, trường Mẫu giáo Tân Phước khởi công chậm nên sang năm 2018 mới hoàn thành. Đồng thời, do nguồn vốn ngân sách bố trí chưa đủ, một số công trình xã phải ghi vốn trong 2 năm 2017-2018. Ấp Sắc Xi và đội 3 ấp Cây Điệp hiện chưa có điện lướt quốc gia, việc kéo điện chậm sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và việc củng cố hồ sơ đạt chuẩn vào cuối năm… Bên cạnh đó, do địa bàn của xã rất rộng và dài nên suất đầu tư lớn, các tuyến đường nhiều nơi mới đạt cứng hóa. Xã có diện tích lớn nằm trong đất quy hoạch nên có nhiểu hộ ảnh hưởng đến tiêu chí nhà ở, hộ nghèo….

Xã Đức Liễu đã đạt 14/19 tiêu chí, còn 5 tiêu chí chưa đạt: giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, y tế, an ninh quốc phòng. Trong khi đó, tiêu chí y tế chưa đạt, do tỷ lệ người dân mua bảo hiểm rất thấp (54,5%/78%) đây là một trong nhưng chỉ tiêu khó hoàn thành nhất trong quỹ thời gian còn lại của năm. Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ xã Đức Liễu (xây dựng mới đạt chuẩn quốc gia) đã được ghi kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 tại Nghị quyết 13/2016/NQ-HĐND tỉnh ngày 6-12-2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh (trong Nghị quyết ghi nhầm là Trường Mẫu giáo Đức Liễu). Tuy nhiên, do công trình này chưa được triển khai nên chưa có cơ sở đánh giá Đức Liễu đạt tiêu chí trường học. Tuyến đường 34 - thôn 6 do triển khai chậm nên ảnh hưởng đến chất tiêu chí giao thông. Về tiêu chí an ninh quốc phòng khó bền vững là do xã nằm ở trung tâm cụm xã dễ phát sinh các loại tội phạm… Và vướng mắc lớn nhất là hiện xã còn số nợ đọng tới 6.879 triệu, gồm nợ ngân sách là 3.729 triệu đồng và nếu không được giải quyết trong năm sẽ ảnh hưởng đến điều kiện công nhận xã đạt chuẩn.

Xã Phước Tín đã đạt 18/19 tiêu chí, còn tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Tuy nhiên, do trường Mẫu giáo Phước Tín chưa được triển khai nên chất tiêu chí trường học chưa cao. Việc nâng cấp láng nhựa đường từ ngã 3 Phước Lộc đi bến đò xã Phước Tín đã được ghi kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 tại Nghị quyết 13/2016/NQ-HĐND tỉnh ngày 6-12-2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh, nhưng được triển khai chậm nên chất về tiêu chí giao thông chưa vững… Và hiện xã còn phần nợ đọng là đối ứng trong dân chưa huy động đủ.

Xã Đức Hạnh đã đạt 17/19 tiêu chí, còn 2 tiêu chí chưa đạt: Nhà ở dân cư, văn hóa. Xã có 2 thôn với nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo cao kéo theo tiêu chí thu nhập và hộ nghèo khó đạt, huy động sức dân khó… tiêu chí nhà ở dân cư khó đạt do đa số nằm ở 2 ấp này.

Xã Thiện Hưng đã đạt 17/19 tiêu chí, còn 2 tiêu chí chưa đạt là trường học, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Trong khi đó, nợ đọng xây dựng cơ bản của xã phát sinh từ năm 2015 trở về trước vẫn còn (ngân sách và đối ứng nhân dân). Nếu không được giải quyết trong năm sẽ ảnh hưởng đến điều kiện công nhận xã đạt chuẩn. Đồng thời, xã có diện tích rộng, dân số đông và là trung tâm cụm xã nên các tiêu chí 17, 19 phải quan tâm đặc biệt mới đảm bảo bền vững.

Xã Lộc Hiệp đã đạt 17/19 tiêu chí, còn 2 tiêu chí cơ là giao thông, điện.  Một số tuyến đường lớn của xã đã có phương án đầu tư, nhưng triển khai chậm nên ảnh hưởng đến chất tiêu chí giao thông.

  Xã Lộc Thái đã đạt 16/19 tiêu chí, còn 3 tiêu chí cơ bản đạt: Giao thông, trường học, cơ sở  vật chất văn hóa. Hiện trường Tiểu học Lộc Thái B chưa được bố trí đủ vốn; đồng thời xã phải xây dựng mới NVH các ấp 2, 3, 4 và sửa chữa nâng cấp NVH ấp 1, 5, 6, 7 mới đạt tiêu chí số 6 về CSVCVH. Là xã có diện tích tự nhiên nhỏ, quỹ đất công rất ít, nên không có đất để mở rộng các thiết chế văn hóa, công trình công cộng…

Xã Thành Tâm đã đạt 16/19 tiêu chí: còn 3 tiêu chí chưa đạt: Giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóaTiêu chí chợ ở xã chưa được giải quyết bền vững giữa chợ xã hội hóa và chợ tự phát của người dân đang sinh hoạt; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế thấp. Và là xã có nhiều khu công nghiệp nên công tác thực hiện tiêu chí 17 (môi trường và VSATTP), 19 (an ninh - quốc phòng) gặp nhiều yếu tố tiềm ẩn chưa thực sự bền vững...

Xã Tân Lợi (Hớn Quản) đã đạt 16/19 tiêu chí, còn 3 tiêu chí chưa đạt: Giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, hộ nghèo. Xã có nhiều đồng bào dân tộc S’tiêng, đời sống còn nhiều khó khăn, dân cư thưa thớt nên rất khó trong việc huy động đóng góp vốn đối ứng. Bên cạnh đó, do địa hình trên địa bàn xã không bằng phẳng nên cần xây kè, mương, cống thoát nước trên các tuyến đường (nếu không xây kè, mương, cống sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của các tuyến đường đặc thù)...

Từ những khó khăn, vướng mắc nêu trên, để đảm bảo 12/12 xã trên đạt chuẩn vào cuối năm thì phải cần sự đồng thuận tối đa của người dân, sự ra sức quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đánh giá sát thực của các cơ quan chức năng.

Nguồn tin: Báo Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Danh mục thủ tục hành chính cấp xã

237/STTTT-TTBCXB

Tuyên truyền thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018

Lượt xem:129 | lượt tải:62

42/ 2017/QĐ-UBND

Bãi bỏ điều 15 và điểm a, khoản 1 Điều 28 quy định mức thu, quản lý và sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh kèm theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh

Lượt xem:112 | lượt tải:62

2504/ QĐ-UBND

V/v giao kế hoạch vốn năm 2017 từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2016

Lượt xem:133 | lượt tải:62

39/ 2017/QĐ-UBND

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Lượt xem:123 | lượt tải:65

Nông thôn mới

Tuyên truyền ATGT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây